Penggunaan LCD Projektor Dalam Pendidikan

Penggunaan LCD Projektor Dalam Pendidikan
  • Penggunaan LCD Projektor Dalam Pendidikan

  • Views 25

  • Downloads 0

  • File size 41KB
  • Author/Uploader: 相信

1. Penggunaan LCD Projektor dalam pendidikan LCD merupakan layar yang digunakan untuk media penampilan gambar dari projektor. Projektor dapat dihubungkan dengan laptop atau komputer dalam bilik darjah. Alat ini sering digunakan semasa aktiviti presentasi. LCD Projektor digunakan sebagai penyampaian materi yang lebih mudah diterima dalam pembelajaran di bilik darjah. Penyampaian materi dari segi LCD Projektor melalui Power Point yang menarik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan LCD Projektor dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Dengan adanya kemudahan teknologi ini para pendidik dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya di era globalisasi dengan pesat. Penggunaan LCD projektor di dalam bilik darjah merupaan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mudah diterima oleh para pendidik. Di antara aplikasi TMK yang telah diperkenalkan dalam pendidikan dalam konteks di luar bilik darjah adalah seperti berikut: