Istorija Srpske Knjizevnosti III

Istorija Srpske Knjizevnosti III
  • Istorija Srpske Knjizevnosti III

  • Views 7

  • Downloads 0

  • File size 187KB
  • Author/Uploader: Anonymous zrLRsy9p6j

Историја српске књижевности III (Српска књижевност XVIII и XIX века) КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКА ЛИТЕРАТУРА Јован Деретић: Историја српске књижевности Просвета, Београд, 2002, 2004. Sezam book, Зрењанин, 2007.

Поглавља:  V Књижевност XVIII века: барок и просвећеност  VI Класицизам и предромантизам  VII Романтизам  VIII Реализам

ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА • • • • • •

ИСПИТНА ПИТАЊА 1. Српска књижевност после Велике сеобе 2. Барок у српској књижевности 3. Просвећеност у српској књижевности 4. Класицизам у српској књижевности 5. Предромантизам у српској књижевности 6. Романтизам у српској књижевности 7. Реализам у српској књижевности 8. Доситеј Обрадовић 9. Вук Стефановић Караџић 10. Јован Стерија Поповић 11. Петар II Петровић Његош 12. Бранко Радичевић 13. Ђура Јакшић 14. Јован Јовановић Змај 15. Лаза Костић 16. Јаков Игњатовић 17. Лаза Лазаревић 18. Стеван Сремац 19. Бранислав Нушић 20. Радоје Домановић

• • • • •

Доситеј Обрадовић  Писмо Харалампију  Живот и прикљученија Вук Стеф. Караџић  Житије Ајдук-Вељка Петровића Јован Стерија Поповић  Тврдица Петар II Петровић Његош  Горски вијенац Бранко Радичевић  Поезија (Ђачки растанак, Кад млидија умрети) Ђура Јакшић  Поезија (Орао, Поноћ, На Липару, Отаџбина)  Јелисавета, кнегиња црногорска Јован Јовановић Змај  Ђулићи („Разговор са срцем“, I, III, IV, VII, XVII, XXXII, XXXIII, XLII, XLVII, LVI)  Ђулићи увеоци (I, VII, VIII, XI, XII, XX, XXVII, XXX, XLIV, L, LXI, LXVI)  Сатирична поезија (Билдунг, Јутутунска јухахаха) Лаза Костић  Поезија (Међу јавом и мед сном, Самсон и Делила, Спомен на Руварца, Santa Maria della Salute) Јаков Игњатовић  Вечити младожења Лаза Лазаревић  Приповетке (Све ће то народ позлатити, Ветар) Стеван Сремац  Зона Замфирова Бранислав Нушић  Сумњиво лице Радоје Домановић  Приповетке (Данга, Вођа)