2018 Modul 4 Buku Catatan Pertama 1

2018 Modul 4 Buku Catatan Pertama 1
  • 2018 Modul 4 Buku Catatan Pertama 1

  • Views 37

  • Downloads 0

  • File size 424KB
  • Author/Uploader: mmariana_muhammad

Buku Catatan Pertama Buku Catatan Pertama merupakan buku catatan asal yang digunakan untuk merekodkan semua urusniaga perniagaan mengikut kronologi tarikh Kegunaan Buku Catatan Pertama 1. Sebagai buku harian yang merekodkan semua urusniaga perniagaan mengikut urutan tarikh 2. Sebagai alat untuk mengurangkan risiko kesilapan dan ketinggalan 3. Sebagai alat kawalan dalaman bagi sistem perekodan urusniaga Jenis Buku Catatan Pertama 1 Jurnal Am 2 Jurnal Khas – Jurnal Belian – Jurnal Jualan – Jurnal Pulangan Belian – Jurnal Pulangan Jualan – Jurnal Pembayaran Tunai – Jurnal Penerimaan Tunai 3 Buku Tunai Runcit

Buku Tunai

Soalan 1 Berikut adalah urusniaga Perniagaan Delta yang menjalankan perniagaan pakaian sepanjang bulan Mei 2018 2018 Mei 1

Meneruskan perniagaan dengan baki aset dan liabiliti :

Catatan pembukaan

RM 3 400 25 800 16 200 12 000 12 300 10 700

Tunai ditangan Tunai dibank Inventori Alatan pejabat Akaun belum terima Akaun belum bayar 8

Membeli sebuah van terpakai daripada Auto Car RM20 000 secara kredit

Belian aset bukan semasa secara kredit

12

Mengambil 5 helai seluar panjang untuk kegunaan anaknya yang berjumlah RM500

Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi

18

Mengeluarkan dua pasang baju yang bernilai RM200 untuk Ambilan barang niaga tujuan promosi untuk promosi

21

Mengambil sebuah komputer RM1 200 untuk kegunaan Ambilan aset bukan peribadi semasa

24

Menjual mesin fotostat terpakai secara kredit RM2 100 Jualan aset bukan semasa kepada Pusat Tuisyen Gamma secara kredit

26

Membawa masuk sebuah kereta berkos RM18 000 untuk Modal tambahan selain kegunaan perniagaaan tunai dan bank

Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Am 1

JURNAL AM. TARIKH

BUTIR

FOLIO

2

DEBIT

KREDIT

Soalan 2 Puan Marsita Su ialah pemilik Perniagaan Elekrik MS yang membekalkan alat-alat elektrik (televisyen) di Bandaraya Melaka. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Jun 2018 : Tunai ditangan Tunai diBank Inventori Alatan pejabat

M019 MEMO PERNIAGAAN ELEKTRIK MS Tarikh : 16 Jun 2018 Kerani akaun, Pemilik mengambilan televisyen RM800 untuk tujuan didermakan)

900 2 500 25 400 22 500

marsita Pengurus

Dokumen 3 (ambilan barang niaga untuk derma)

(Catatan pembukaan)

M020

Sepanjang bulan Jun 2018, urusniaga Elektrik MS ditunjukkan seperti di bawah Asal

MEMO PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

No 1235

Tarikh : 26 Jun 2018

INVOIS SYARIKAT ABBY

Kerani akaun, Pemilik mengambilan komputer pejabat RM1 600 untuk kegunaan anaknya

Tarikh : 3 Jun 2018 Kepada : Perniagaan Elektrik MS Butir

Kuantiti

Rak pameran

4

Harga seunit 85

Jumlah

marsita Pengurus

Jumlah (RM) 340 340

Dokumen 4 (ambilan aset bukan semasa untuk kegunaan peribadi) M021 MEMO PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

(Ringgit : Tiga ratus empat puluh sahaja)

Tarikh : 28 Jun 2018

Syarat : 5% 10 hari, Angkutan dibayar K & K di K

Kerani akaun, Pemilik membawa masuk van peribadi RM17 000 untuk kegunaan perniagaan

abby Pengurus

Dokumen 1 (belian aset bukan semasa secara kredit) Salinan

marsita Pengurus

No 135

Dokumen 5 (membawa masuk modal tambahan kecuali tunai dan bank)

INVOIS PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

M018 Tarikh : 13 Jun 2018

MEMO PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

Kepada : Kedai Runcit Delta

Tarikh : 30 Jun 2018 Butir

Kuantiti

Komputer terpakai Jumlah

1

Jumlah (RM) 1 000 1 000

Kerani akaun, Pemilik mengambilan televisyen RM1 200 untuk kegunaan peribadi marsita Pengurus

(Ringgit : Seribu sahaja) marsita Pengurus

Dokumen 6 (ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi)

Dokumen 2 (jualan asset bukan semasa secara kredit

Sediakan Jurnal Am 3

Jurnal Am TARIKH

BUTIR

FOLIO

4

DEBIT

KREDIT

Soalan 3 Pada 1 Jun 2018, Encik Azrul memulakan perniagaan Idaman Kraf di Pekan Ayer Hitam yang menjual barang berasaskan seramik dan rotan

M009 MEMO IDAMAN KRAF Ayer Hitam, Johor

Beliau membawa masuk modal RM17 200 yang terdiri daripada wang tunai yang dibank kan RM15 000 dan perabot RM2 200

Tarikh : 16 Jun 2018 Kerani akaun, Pemilik membawa masuk rak kediamannya untuk kegunaan perniagaan

Berikut adalah dokumen Perniagaan Idaman Kraf berdasarkan urusniaga sepanjang bulan Jun 2018 Asal

azrul Pengurus

AT4422 INVOIS ALPINE TRADING

Dokumen 3 Asal

Tarikh : 7 Jun 2018

JJ567 INVOIS MIMI STATIONERY

Kepada : Idaman Kraf Butir

Kuantiti

Mesin daftar tunai

1

Harga seunit 1 150

Jumlah

Tarikh : 27 Jun 2018

Jumlah (RM) 1 150

Kepada : Idaman Kraf

1 150

Butir

Kuantiti

Kertas A4

10 rims Jumlah

(Ringgit : Satu ribu satu ratus lima puluh sahaja) Syarat : 10%, 5 hari, Serahan : Angkutan dibayar K & K di K

Harga seunit 10

Jumlah (RM) 100 100

(Ringgit : Satu ratus sahaja) mimi Pengurus

nelson

Dokumen 4

Pengurus

Dokumen 1

M010 MEMO IDAMAN KRAF Ayer Hitam, Johor

M008 MEMO IDAMAN KRAF Ayer Hitam, Johor

Tarikh : 29Jun 2018 Kerani akaun, Pemilik mengambilan pasu besar seramik RM670 untuk kegunaan peribadi

Tarikh : 12 Jun 2018 Kerani akaun, Pemilik mengambilan pasu besar seramik RM230 untuk di dermakan kepada rumah anak-anak yatim

azrul Pengurus

Dokumen 5

azrul Pengurus

Anda dikehendaki merekodkan urusniaga di atas dalam Jurnal Am

Dokumen 2

5

TARIKH

BUTIR

FOLIO

6

DEBIT

KREDIT

Soalan 4 Urusniaga yang berikut diambil daripada buku rekod perakaunan Kedai Kasut Sugumar pada bulan April 2018 Tarikh Urusniaga April 1 Terima invois daripada Kilang Kasut Sporty berjumlah RM8 000 3 Terima nota debit daripada Kilang Kasut Sporty berjumlah RM200 kerana terkurang caj 4 Terima nota kredit daripada Kilang Kasut Sporty kerana pulangan kasut salah jenama RM700 20 Terima invois daripada Pembekal Kasut Lia berjumlah RM7 800, tolak diskaun niaga 10% Sediakan Jurnal Belian dan Jurnal Pulangan Belian bagi urusniaga yang berkaitan TARIKH

BUTIR

FOLIO

7

JUMLAH

Soalan 5 Urusniaga Perniagaan Mentari dengan pelanggannya sepanjang bulan Jun 2018 adalah seperti berikut: Tarikh Urusniaga Jun 2 Menghantar invois pada harga senarai RM6 000 kepada Peniagaan Sulong 3 Jualan tunai RM800 6 Menjual barangniaga kepada Sayang Trading RM3 600 secara kredit 8 Hantar nota kredit kepada Sayang Trading kerana pulangan barang salah saiz 15 Invois dihantar kepada Kedai Myra kerana menjual barangniaga RM3 200 Hantar nota debit kepada Kedai Myra kerana invois pada 15 Jun 2016 terkurang caj 17 RM200 23 Jualan tunai RM950 26 Menjual kenderaan terpakai kepada Pengusaha Ali secara kredit Rekodkan urusniaga di atas ke dalam Jurnal Jualan dan Jurnal Pulangan Jualan TARIKH

BUTIR

FOLIO

8

JUMLAH

Soalan 6

Pada 1 Jun 2018, Encik Azrul memulakan perniagaan Idaman Kraf di Pekan Ayer Hitam yang menjual barang berasaskan seramik dan rotan

Salinan

IK001 INVOIS IDAMAN KRAF Tarikh : 10 Jun 2018 Perniagaan Sivam

Berikut adalah dokumen Perniagaan Idaman Kraf berdasarkan urusniaga sepanjang bulan Jun 2016 (petikan dokumen) Asal

Butir Pasu besar seramik

IP 1002

Tarikh : 2 Jun 2018

Syarat : 5% 7 hari, K & K di K

Harga seunit 9

Kuantiti 1 000

Dokumen 3

Jumlah (RM) 9 000

Salinan

IK002 INVOIS IDAMAN KRAF Tarikh : 12 Jun 2018 Kedai Pasu Sim

9 000 900 8 100

Butir (Ringgit : Lapan ribu satu ratus sahaja)

Kuantiti

Pasu besar seramik

Syarat : 5% 10 hari, Serahan : Angkutan dibayar K & K di K

30

Harga seunit 170

Jumlah

azrul Pengurus

NK 0018

Dokumen 4

NOTA KREDIT INTAN PERCELIN

Salinan

IK001 NOTA DEBIT IDAMAN KRAF Tarikh : 18 Jun 2018 Kedai Pasu Sim

Tarikh : 6 Jun 2018 Kepada : Idaman Kraf Kuantiti 66

Harga seunit 9

2 320

Syarat : 5% 7 hari, K & K di K

Dokumen 1

Asal

Jumlah (RM) 2 320

(Ringgit : Dua ribu tiga ratus dua puluh sahaja)

isma Pengurus

Pasu besar seramik

8 500

azrul Pengurus

Diskaun niaga 10% Jumlah

Butir

Jumlah (RM) 8 500

(Ringgit : Lapan ribu lima ratus sahaja)

Kepada : Idaman Kraf Ayer Hitam, Johor

Pasu besar seramik

50

Harga seunit 170

Jumlah

INVOIS INTAN PERCELIN

Butir

Kuantiti

Jumlah (RM) 600

Butir Pasu besar seramik terkurang caj Jumlah

600 60 540

Diskaun niaga 10% Jumlah

Jumlah (RM) 200 200

(Ringgit : Dua ratus sahaja) azrul Pengurus

(Ringgit : Lima ratus empat puluh sahaja)

Dokumen 5

isma Pengurus

Sediakan Jurnal Belian , Jurnal Jualan dan Jurnal Pulangan Belian

Dokumen 2

9

TARIKH

BUTIR

FOLIO

10

JUMLAH

Soalan 7 Puan Marsita Su ialah pemilik Perniagaan Elekrik MS yang membekalkan alat-alat elektrik di bandaraya Melaka. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Jun 2018 Tunai ditangan 900 Overdraf bank 2 500 Inventori 25 400 Kenderaan 22 500 Lengkapan 13 600 Modal 59 900

Salinan

Sepanjang bulan Jun 2018, urusniaga Elektrik MS ditunjukkan seperti di bawah (petikan) :

marsita

Asal

Tarikh : 15 Jun 2018 Kepada : Perniagaan Gaffar Butir Jumlah Invois no 2010 terkurang caj 100 Jumlah 100 (Ringgit : Seratus sahaja)

Pengurus

Dokumen 3

No 1001

Asal

INVOIS PAMASONIC SDN BHD Johor Bahru, Johor

Tarikh : 16 Jun 2018 Kepada : Perniagaan Elektrik MS

Kepada : Perniagaan Elektrik MS Harga seunit

Kuantiti

Telivisyen

15

Diskaun niaga 20% Jumlah

No 1001 NOTA KREDIT PAMASONIC SDN BHD

Tarikh : 3 Jun 2018

Butir

No 202 NOTA DEBIT PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

Jumlah (RM) 4 250 4 250 850 3 400

Butir Kotak telivisyen

Asal

No 0010 INVOIS ZAHIBA SDN BHD

Dokumen 1 No 2010 INVOIS PERNIAGAAN ELEKTRIK MS

Tarikh : 18 Jun 2018 Kepada : Perniagaan Elektrik MS

Tarikh : 9 Jun 2018 Kepada : Perniagaan Gaffar

Butir Telivisyen Kuantiti

Telivisyen

10 Jumlah

230 46 184

Dokumen 4

pama Pengurus

Butir

15

Jumlah (RM) 230

(Ringgit : Seratus lapan puluh empat sahaja) pama Pengurus

Syarat : 5% 7 hari, K & K di K

Harga seunit

Harga seunit

Diskaun niaga 20% Jumlah

(Ringgit : Tiga ribu empat ratus sahaja)

Salinan

Kuantiti

Jumlah (RM) 4 000 4 000

Kuantiti

Harga seunit

15

Diskaun niaga 20% Jumlah

Jumlah (RM) 2 250 2 250 450 1 800

(Ringgit : Satu ribu lapan ratus sahaja)

(Ringgit : Empat ribu sahaja)

K & K di K pama Pengurus

Syarat : 5% 7 hari, Serahan : Angkutan dibayar K & K di K

Dokumen 5 marsita Pengurus

Rekodkan urus niaga di atas dalam jurnal yang berkaitan

Dokumen 2 11

TARIKH

BUTIR

FOLIO

12

JUMLAH

Soalan 8 Urusniaga yang berikut berlaku dalam Perniagaan Permata yang menjalankan perniagaan biskut sepanjang bulan Julai 2018 Julai 1 Meneruskan perniagaan dengan baki tunai ditangan RM500 dan tunai dibank RM12 600 8 Jualan tunai biskut moden RM1 100 16 Bayar hutang kepada Pembekal Aneka RM3 600. Terima diskaun RM170 (no. cek 332156) 17 Terima tunai daripada Bakeri Zizan RM1 900. Beri diskaun RM150 23 Beli lengkapan RM2 170 (no. cek 332157) 24 Bayar sewa premis (no. cek 332158) 26 Belian biskut tradisional RM2 300 (no. cek 332159) 28 Jualan tunai perabot terpakai RM1 200 28 Terima komisen secara tunai RM500 29 Memasukkan tunai ke dalam bank RM4 000 sebagai modal tambahan 30 Jualan biskut tradisional dan menerima cek RM1 517 30 Memasukkan tunai RM2 000 ke dalam bank Anda dikehendaki menyediakan Buku tunai tiga ruangan Buku tunai TARIKH

BUTIR

DIS

TUNAI

BANK

13

TARIKH

BUTIR

DIS

TUNAI

BANK

Soalan 9 Dokumen-dokumen yang berikut diperoleh daripada MMaiyo Trading yang memulakan perniagaan menjual peralatan kereta di Sungai Petani, Kedah dengan modal ditangan RM4 000 dan dibank RM80 000

ASAL

Tarikh : 11 Jun 2018

Tarikh : 2 Mei 2018 Penerima : Amanah Insurans malaysia Kerana : Insurans

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

Ringgit 80 000 80 000 2 400 77 600

No. : 6301 RESIT RASMI GUAN GAYO Sungai Petani, Kedah

Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk

Sen 00

: Mmaiyo Trading : Lima ribu sahaja : Menjelaskan invois (Diskaun tunai RM400)

RM5 000 Tunai/ No. cek : CCC897603

00 00 00

Zahri Pengurus

No. : 897601

Dokumen 4 Dokumen 1 SALINAN

Tarikh : 5 Mei 2018 Penerima : Kedai Perabot Rita Kerana : Belian set meja mesyuarat

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

Ringgit 77 600 77 600 2 000 75 600

Sen 00

No. : 0002 RESIT RASMI MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah Tarikh : 16 Mei 2018

Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk

00 00 00

: Zoroe : Dua ribu lima ratus : Jualan tunai

RM2 500 Tunai/ No. cek :

No. : 897602

mmaiyo Pengurus

Dokumen 2 SALINAN

Dokumen 5

No. : 0001

Asal

RESIT RASMI MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah

Tarikh : 18 Mei 2018

Tarikh : 10 Mei 2018 Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk

JM007 BIL TUNAI MOTOR RASHID TRADING

Kepada : MMaiyo Trading Sungai Petani, Kedah

: Bengkel Kereta Gaya : Dua ribu enam ratus : Menjelaskan invois IN01

RM2 600 Tunai/ No. cek : BBB 365002

Butir

Kuantiti

Eksos VV5

40 unit Jumlah

Harga seunit 100

Jumlah (RM) 4 000 4 000

(Ringgit : Empat ribu sahaja sahaja) mmaiyo Pengurus

Tunai/No.cek : CCC897604 leong Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 6

14

001/2016

SALINAN

BAUCER PEMBAYARAN MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah

No. : 0004 RESIT RASMI MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah Tarikh : 22 Mei 2018

Tarikh : 20 Mei 2018 Kepada : Muhammad Aliff

Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk

Keterangan Bayaran sewa bulan Mei 2016

RM 1 200

: Perniagaan Bersih : Enam ratus sahaja : Komisen

RM600 Tunai/ No. cek :

(Ringgit : Seribu dua ratus sahaja)

mmaiyo Pengurus

Tunai/No. cek :

Dokumen 10 aliff Penerima

mmaiyo Pengurus

Salinan

Dokumen 7 SALINAN

No. : 0003 RESIT RASMI MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah Tarikh : 22 Mei 2018

Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk

BL001 BIL TUNAI MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah Tarikh : 28 Mei 2018

Kepada : Nisssan Nara Sungai Petani, Kedah

: Kedai Kereta Yee Butir

: Tiga ribu enam ratus : Menjelaskan invois (Diskaun tunai RM250)

Eksos VV5

Kuantiti 2 unit Jumlah

Harga seunit 150

Jumlah (RM) 300 300

(Ringgit : Tiga ratus sahaja)

RM3 600 Tunai/ No. cek : YKK42311

Tunai/No.cek : mmaiy Pengurus

mmaiyo Pengurus

Dokumen 11

Dokumen 8

Anda dikehendaki menyediakan Buku tunai

002/2016 BAUCER PEMBAYARAN MMAIYO TRADING Sungai Petani, Kedah Tarikh : 24 Mei 2018 Kepada : Kedai Alat tulis Jiwa Keterangan Belian kertas dan pen

RM 200

(Ringgit : dua ratus sahaja) Tunai/No. cek : jiwang Penerima

mmaiyo Pengurus

Dokumen 9 15

Buku tunai TARIKH

BUTIR

DISKAUN

TUNAI BANK

TARIKH

16

BUTIR

DISKAUN

TUNAI BANK

17